Udlån af haller og sale

Udlån af haller og sale, især til foreninger

Hovedsageligt kan foreninger og klubber booke og bruge idrætshaller, svømmehaller, sportssale og gymnastiksale.
Skolerne bruger haller og sale i dagtimerne.

Hvis du ønsker at låne en hal eller en sal, kan du se ledige tider, og bestille tider via din pc.

Bookingønsket bliver sendt til afdelingen for Kultur, Landdistrikt og Fritid, som ud fra en vurdering laver den endelige booking af tiden. Du har ikke råderet over hallen eller salen, før du har modtaget en endelig bekræftelse fra os.

Gå til online-bestilling

Har du spørgsmål, kan du sende en mail til gigantium@aalborg.dk

Priser - udlån af haller og sale

Der betales for lån af idrætshaller, svømmehaller, svømmesale, gymnastiksale og sportssale på alle tidspunkter.

Priser - betales af godkendte foreninger

Idrætshaller 42 kr. pr. time
Sportssale 27 kr. pr. time
Gymnastiksale 17 kr. pr. time
Svømmehaller 67 kr. pr. time
Svømmesale 37 kr. pr. time

Priser - betales af andre

Idrætshaller og sportssale 465 kr. pr. time
Gymnastiksale 273 kr. pr. time
Svømmehaller og svømmesale 725 kr. pr. timeSe information også på:
http://www.aalborg.dk/oplevelser/foreningsliv/foreninger/udlaan-af-haller-og-sale