Glemte sager

Glemte sager

Alle brugbare sager, der bliver fundet i Gigantium, samles på nedenstående steder og udleveres ved afhentning til rette ejer.

Glemte sager gemmes i igangværende uge plus yderligere 2 hele uger. Værdigenstande gemmes i 2 måneder.

Ved store arrangementer, ishockey og håndbold, anbefaler vi dog også at sende efterspørgsler til arrangøren.


Svømmehallen
- G
lemte sager samles i kurve ved indgang til omklædningsrummet. Efter opbevaringsperioden afhentes tilbageværende glemte sager af nødhjælpsorganisation, der sender tingene ud af Danmark. - Værdigenstande (smykker, elektronik, telefoner, tegnebøger mv.) samles i Caféen
                     
Ishallerne 
- Glemte sager oppevares i "find selv kasse" i Istræningshal. 
værdigenstande samles i administrationen.
                     
Idrætshallerne 
- Glemte sager samles i "find selv kasse" under trapper i kælderetage.
værdigenstande samles i administrationen.