Instagram link

Baby- og småbørnssvømning

Vand & Wellness>Baby- og småbørnssvømning

Baby og Småbørnssvømning i Gigantium

Pris: kr. 690,- /9 gange undervisning

Betaling skal ske ifm. tilmelding.
Beløbet bliver reserveret på betalingskortet ved tilmeldingen, og bliver først hævet fra kontoen når du modtager en mail "Tak for tilmeldingen"


Næste opstart af hold til uge 33-41 sker i august, efter skolernes sommerferie. Tilmelding til disse hold åbnes op d. 3. juni kl. 10:00.

(Fortrydelsesret til tilmelding med refundering af hele beløbet gælder indtil fredagen før den planlagte holdstart.)


♦♦♦

Der er mange fordele ved baby-/småbørnssvømning, såsom den frie bevægelsesfrihed i vandet som styrker barnets motorik og sanser. Derudover styrkes relationen mellem forælder og barn.

Måden der arbejdes vandtilvænning på, er igennem leg og sang hvor alle parter føler sig trygge og godt tilpas i det våde element. ​Hos os foregår undervisningen på barnets præmisser og med barnet i centrum. Vores dygtige uddannede babyinstruktører vil i undervisningen guide jer, så forælder og barn altid vil få den bedst mulige oplevelse i vandet.

Vi tilbyder en række forskellige hold som I kan læse mere om nedenfor.
Holdene varer 30 minutter pr. gang.

Til opstart af de enkelte hold kræves der minimum 5 tilmeldte. Ved færre tilmeldinger kan man blive flyttet til et andet tilsvarende hold.

♦♦♦

Holdene er delt op efter barnets alder ved opstart.

Baby Begynder 3-9 mdr. 

Baby Øvede 6-12 mdr.

Småbørn 1-2 år 

Plask & Leg 3-4 år


♦♦♦


Baby Begynder

Baby begynder er for babyer i alderen 3-9 måneder, som ikke tidligere har gået til babysvømning.

På dette hold vil du lære svømningens grundgreb, samt tage de første dyk.

♦♦♦

Baby Øvet

Baby øvet er til babyer i alderen 6-12 måneder, som muligvis tidligere har gået til babysvømning - dog ikke et krav.

På dette hold bygger vi videre på de forskellige greb og dykketeknikker. Børnene er nu ved at være så trygge ved vandet at dykkene nu er længere og dybere. Samtidig med at de små snart selv kan svømme med badering.

♦♦♦

Småbørn 

Nu er vi ikke længere babyer, men småbørn i alderen 1-2 år. 

Her vil vi arbejde med balance, blæse bobler og dykke efter ringe på bunden samt meget mere. Alt sammen vil foregå igennem leg så det er sjovt for barnet.
Det er vigtigt at du som forælder er aktivt deltagende sammen med barnet, for at barnet får mest muligt ud af holdet.

♦♦♦

Plask & Leg

Plask & Leg er for børn i alderen 3-4 år. Det er en fordel hvis du allerede har gået på vores småbørnshold, men det er ikke et krav.

På disse hold arbejdes der videre med de ting som børnene har lært på småbørnsholdene.
Der arbejdes hen imod at børnene bliver nogle selvstændige svømmere, hvilket gøres gennem leg og sang.

♦♦♦

Øvrige spørgsmål vedr. holdene kan sendes til baby.gigantium@aalborg.dk​


Swim classes for Babies and Toddlers 

Price: 9 lessons - 690 kr.
Payment upon registration where the money is reserved on the card, but will only be withdrawn after the team has begun.

(Right of cancellation for registration with refund of the entire amount applies until the friday before the scheduled start of the team)

♦♦♦

Doing swim lessons with babies and toddlers, you will achive some really good benefits. Just to mention a few, it builds up the mucles while bouncing/splashing in the water, stimulates the vestibular system and aiding the balance. The bond between parent and child will be strengthened as well.

How we train the baby to get use to being in the water, is by singing and playing to make sure that both feel comfortable. Our lessons is always on the terms of the baby, having the focus 100% on the child. Our well trained instructors will guide you during the lessons, to make sure that both will always have the best possible experience in the water. 

We offer various swim lessons. See below.
The lessons last 30 minutes.

To start an individual class, a minimum of 5 registrants are required. If not, you can be replaced to another corresponding team.

♦♦♦

The classes are divided according to the age of the child at the beginning.

Baby beginner 3-9 months

Baby practiced 6-12 months

Toddlers 1-2 years

Splash & Play 3-4 years

♦♦♦

Baby beginners

Baby beginners is for babies who has never had lessons before in water.

In this class, you will learn the basics of swimming and take your first dives.

♦♦♦

Baby Practiced

Baby practice is for babies who has previously gone through baby lessons.

In this class we build on the different form of grips and diving techniques. The baby is now so confident with being in the water, that the dives are now longer and deeper. At the same time, the babies should be able to swim by themselves with help from a bathing ring.

♦♦♦

Small Kids/Toddlers

Now it's time to practice on balance and  blow bubbles. Dive for rings and so much more. Again, everything will take place in a way so we make sure it's fun for the baby.
To make sure that you´ll get the most out of the lessons, it's important that you as a parent actively participate. 

♦♦♦

If you may have any questions regards to swim lessons, feel free to send us an mail, baby.gigantium@aalborg.dk or give us a call on phone number, 99824600