Praktisk information

Vand & Wellness>Baby- og småbørnssvømning>Praktisk information

Praktisk information

Baby ligger på maven med håndklæde omkring sig

Afhentning af armbånd.

Armbånd skal udleveres inden I skal på hold. Kom derfor gerne i god tid den første gang, i tilfælde af kø i vores Café.

Husk hygiejnen.

Det er altid vigtig med en grundig afvaskning af kroppen inden man tager sit badetøj på. Bakterier har bedre leve vilkår i varmt vand, og i løbet af en
undervisningsdag har vi mange gæster.

 Husk derfor altid,

- Baby og forælder skal vaskes inden badeble og badetøj iføres.
  Dette gælder også håret. Ønsker man ikke vådt hår, skal der bruges badehætte under hele besøget i svømmehallen. 

- Baby skal have både svømmeble og tætsiddende badetøj på. Svømmebleer  er gratis i vores Café.

På denne måde sikres der et godt badevand, og mængden af klor nedsættes til glæde for både børn og voksne i vandet. 

Badeble og tætsiddende badebuks
 

Hjælpermidler i omklædningen.

Pusleplader, autostole og badekar er til fri afbenyttelse. Men det er også tilladt at medbringe oppustelige puslepuder for at lette omklædningen med de små. 
For opvarmning af mælk/babymad findes der mikroovn i begge omklædningsrum.

Foto under undervisning.

Når man er til baby svømning må der gerne tages billeder under undervisningen. Vær dog opmærksom på, at det kun er eget barn der er med på billederne - med mindre andet aftales med holdet. I omklædningen og andre steder i hallen er det ikke tilladt at tage billeder.

Ledsager til undervisning.

Man har mulighed for at tage en tilskuer med til babysvømningen. Så har man en bedsteforælder eller lignende som gerne vil med ind og kigge, er de mere end velkomne. Hvis tilskueren ikke skal i vandet er det gratis at komme ind. Her henvender man sig blot i vores café og beder om en ledsagerbillet til over vandet. Vil tilskueren derimod have mulighed for at komme i vandet i løbet af besøget, købes der en almindelig svømmebillet, dette skal aftales med instruktøren.

- Det er kun tilladt at være én voksen i vandet pr. baby. For babys skyld opfordrer vi til at den voksne som er i vandet med barnet, fra start tager hele den pågældende undervisningsgang. Baby svømning handler om tillid og tryghed, og det er derfor vigtigt at barnet er i vandet sammen med en voksen som hun/han føler sig tryg ved. En som kan aflæse barnets signaler.
 

Refusion og udløb. 

Efter opstart af holdene er det ikke længere muligt at få refusion ved afmeldelse. Dog kan de resterende klip bruges i svømmehallen som almindelige svømmebilletter, helt op til 6 måneder efter armbåndets udstedelse. 
 

Sygdom og afbud.

Hvis du skulle blive forhindret i at deltage i undervisningen en enkelt gang, behøver du ikke melde afbud. Du må dog gerne skrive til baby.gigantium@aalborg.dk hvis din sygdomsperiode strækker sig over flere undervisningsgange. 

Det er muligt at give sin plads til en anden ved sygdom. Dette aftales internt via facebookgruppen "Gigantium Babysvømning".

Man må ikke dukke op på hold uden at have en aftale med én anden deltager, heller ikke på hold der ikke er udsolgt. Det er kun deltagere på indeværende undervisningsperiode der kan bytte sig til en plads. Er du ikke tilmeldt et hold nu, må overskydende klip ikke bruges på hold i en anden periode. 


Practical informations

Wristband.

You have to pick up your wristband before the lesson starts. So just in case of a queue, make sure that you´ll be here in good time before the lesson starts.

Remember hygiene.

It's always important to have you body washed properly before putting on your swimwear. In heated water bacterias has some very good growing conditions, and during a day with swim lessons we have many guests visiting our pools.

 Therefore always remember,
- Before wearing a nappy and swimwear, baby and parent must shower.
This also applies to the hair. If you don't want your hair to get wet, you have to wear a swim cap during the entire visit in the pool.

- The baby must wear both a swim nappy and tight-fitting swimwear. You can get swim diapers for free at our Café.

In this way we ensure that the water is good, and the amount of chlorine is reduced which is more pleasant for everyone.

Badeble og tætsiddende badebuks

Aids in the dressing room.

We have changing tables for your baby, car seats and bathtubs as well -all free to use. You are also welcome to bring your own inflatable changing pads, to make things easier for you and your baby.
We have a microwave here in both changing rooms, if you need to heat up some milk or food.

Photo during classes.

During the lessons you are welcome to take pictures. But please note however, that only your own child is included in the pictures - unless otherwise has been agreed on the team. In the changing room and elsewhere at the pool areas, you are not allowed to take any kind of pictures.
 

Companion for swim lessons.

You are welcome to bring a guest for the swim lessons. Maybe you have a grandparent or another family member who would like to have a look. If your guest don't wanna go into the water, the entrance will be for free for this person. You just have to ask for a ticket like that at the Café. If your guest wants to go into the water as well, the person would have to buy a normal swim ticket. Also make sure that this has been agreed with the swim instructor on the team.

- Please note that only one adult is allowed in the water together with the baby. We higly recommend that it´s the same parent who participate in the swim lessons. The lessons is about building up trust and confidence, and the baby needs to feel safe to get the best out of each lesson. It´s very important that the parent knows how to read signs from the baby.

Refunds and expiration date.

It wont be possible to have a refund upon cancellation after the team has started out. However, the remaining clips can be used as regular swim tickets, up to 6 months after you have bought the wristband.


In case of illness and cancellation.

If you should be prevented from participating in a class just once, you don't have to cancel. However, you are welcome to send us an E-mail  baby.gigantium@aalborg.dk if you get sick for a period and can´t participate in lessons.