Instagram link

Aqua Fit - løbetræning på dybt vand

Vand & Wellness>Daglige aktiviteter >Aqua Fit

Aqua Fit er moderne motion for alle over 16 år.
En skånsom sjov og meget effektiv træning til musik.

 
Aqua Fit bruges til:

Optræning af idrætsskader – rygproblemer - overflødige kilo - gravide – konditionstræning eller bare som sjov og effektiv motion.
Løbetræning på dybt vand som gavner hele kroppen, ryg - mave - arme og ben.

Det væsentlige ved træningen er når tyndekraften frigøres i vandet. Her belastes udøvernes led kun med 10 - 25 % af den belastning leddene udsættes for på landjorden.
Samtidig med at øvelserne på den ene side kræver større muskelkraft på grund af vandets modstand, dæmpes de enkelte bevægelser af vandet så skader undgås.

Beskrivelse:
Aqua Fit foregår iført et aqua-bælte som støtter ryggen og sikre stabiliteten i vandet, så hele kroppen og alle led frit kan bevæge sig til musikken som afspilles under træningen.
Der er øget fokus på lår - mave - ryg og bækkenbund.
Der indgår forskellige træningsredskaber som stilles til rådighed af svømmehallen.
 
Allerede efter få lektioner af Aqua Fit kan resultaterne mærkes. Muskelkraften i kroppen er forøget og balancen skærpet. Konditionen væsentligt forbedret, hvilket giver et større velvære.

Kort og godt,
Aqua Fit er en 45 minutters sjov motionsform som har en positiv effekt på humøret.
 

Tidspunkt:
Se plan over alle svømmehallens aktiviteter her eller på forsiden under "Det sker i svømmehallen i dag"

Pris:
Tillægsbillet til alm. svømmebillet kr. 25,-
Kan kombineres med flerturskort.

Der kræves ikke tilmelding, kun en gyldig billet for deltagelse.
Først til mølle princippet med 22 pladser pr. hold

Der kræves minimum 3 fremmødte for at holdet afvikles.


Aqua Fit is a modern form of workout for everyone older than 16 years.
It is a gentle fun and very effective workout in the water combined with music.
 

 Aqua Fit is being used for :

- Training for sports injuries - back problems - weight loss - pregnant women - cardio training or just as a fun and effective training.
Doing running training in deep water benefits the whole body, back - stomach - arms and legs.
The most valuable thing when exercising in the water, is the gravity. The joints will be loaded 10 - 25 % less than on normal training.
 The exercises requires greater muscle strength due to the resistance of the water, but at the same time the individual movements is affected in a way  that injuries are being avoided.

Describtion:
While doing Aqua Fit you will be wearing an aqua belt that supports the back and ensures stability in the water. In this way the whole body and joints will be able to move freely.
There will be increased focus on thighs - stomach - back and pelvic floor.
Various training tools will be available during Aqua Fit

After just a few lessons of Aqua Fit, you will be able to feel some positive results. The muscle strength in the body is increased and the balance sharpened. Condition significantly improved, which provides greater well-being.

Over all -
Aqua Fit is 45 minutes of fun, a form of exercise that has a positive effect as far as your mood and body.
 

When:
See the schedule of all the swimming pool's activities to the right or on the front page below
"Det sker i svømmehallen"

Price:
Additional ticket for swimming kr. 25,-
Can be combined with multi-trip tickets

No registration in advance.
We have a max on 22 persons, so it is first come -first served

Requires a minimum of 3 persons to start a team.