Instagram link

AquaPunkt

Vand & Wellness>Daglige aktiviteter >AquaPunkt

Aqua Punkt (minimum 16 år for deltagelse)


- Også kendt som bassintræning


En effektiv og skånsom træning for dig der døjer med gener i led, ryg og muskler.
Bruges til genoptræning og lindring af gigtgener. Aqua Punkt er udviklet af Gigtforeningen.
 
-Styrker dine led og muskler
 -Øger mobilitet i leddene
- Lindring af smerter
 -Øget koordinationsevne
​ -Mere overskud i hverdagen

På holdet vil vores instruktør Martin som har kandidat i idræt, vise og hjælpe dig igennem en række forskellige øvelser i vandet. Øvelserne er baseret på Gigtforeningens Aqua Punkt koncept. Disse øvelser har til hensigt at styrke dine muskler og led på en skånsom måde, samt lindre evt. smerter.

Allerede efter få lektioner af Aqua Punkt vil du kunne mærke en betydelig forskel i kroppen.

Tidspunkt:
Se plan over alle svømmehallens aktiviteter her eller på forsiden under "Det sker i svømmehallen i dag"

Hvor :
25 m svømmebassin

Pris:
Entré + tillægsbillet 25 kr.
Kan kombineres med flerturskort.

Ingen tilmelding på forhånd, blot en gyldig billet. 
Først til mølle princippet, med plads til 15 på holdet

Minimum på 3 fremmødte for at holdet afvikles.


 

Aquatic Exercise (minimum 16 years of age)


- Also known as Pool training

A very effective and gentle workout for those who suffers from pain in the joints, back and muscles.
Used for rehabilitation and relief of arthritic pain. Aquatic exercise was developed by the Arthritis Association.
 
-Strengthens your joints and muscles
 -Increases mobility in the joints
- Pain relief
 -Increased coordination ability
- Encreases your energy 

Our instructor Martin -who has a master degree in sports, will show you and help you through a number of different exercises in the water. The exercises are based on the Arthritis Association's Aquatic Exercise concept. They intend to strengthen your muscles and joints in a gentle way, and also relieve some pain. 

After just a few lessons of Aquatic Excise, you will be able to feel a significant difference in your body.

Where:
In the 25 meter Pool

When:
See a schedule of all the swimming pool's activities to the right or on the front page below "Det sker i svømmehallen i dag"

Price:
Entrance + additional ticket kr. 25,-
Can be combined with multi-trip tickets

Registration:
No registration in advance.
There is a max of  15 atendees on each team, so it´s first-come -first served

Requires a minimum of 3 persons to start a team.