Haller

Udlån af haller i GIGANTIUM

Hovedsageligt bliver sportshaller og -sale booket til foreninger og klubber. Dagtimerne er dog forbeholdt til skoler.

Hvis du ønsker at låne en hal eller en sal, kan du se alle ledige tider og bestille tider via din pc.

Bookingønsket bliver sendt til afdelingen for Kultur, Landdistrikt og Fritid, som ud fra en vurdering laver den endelige booking af tiden. Du har ikke råderet over hallen eller salen, før du har modtaget en endelig bekræftelse fra os.

Gå til online-bestilling
 Priser - udlån af haller og sale

Der betales for lån af haller og sale på alle tidspunkter.

Priser - betales af godkendte foreninger

Idrætshaller 42 kr. pr. time
Sportssale 27 kr. pr. time
Gymnastiksale 17 kr. pr. time
Svømmehaller 67 kr. pr. time
Svømmesale 37 kr. pr. time
Ishaller - kontakt venligst en af vores brugerklubber på isen

Priser - betales af andre

Idrætshaller og sportssale 465 kr. pr. time
Gymnastiksale 273 kr. pr. time
Svømmehaller og svømmesale 725 kr. pr. timeAlt information findes også på:
http://www.aalborg.dk/oplevelser/foreningsliv/foreninger/udlaan-af-haller-og-sale