Instagram link

Uge 33-41 /2024

Vand & Wellness>Baby- og småbørnssvømning>Uge 33-41 /2024

Nye hold opstartes i august, efter skolernes sommerferie.
Tilmelding til disse hold åbnes op d. 3. juni kl. 10:00.

Tilmeldingssiderne under de 4 holdkategorier (begynder, øvet, småbørn, plask&leg) først bliver aktive d. 3. juni kl. 10.

Er du i tvivl om, hvilket hold du skulle vælge, så gå efter barnets alder:
Baby Begynder 3-9 mdr. - Baby Øvede 6-12 mdr. - Småbørn 1-2 år - Plask & Leg 3-4 år

Pris: kr. 690,- for 9 gange undervisning.
Betaling ved tilmelding.


Evt. spørgsmål kan stilles via email baby.gigantium@aalborg.dk 

 

Registration is possible from Monday 3 June at 10:00,
where the registration pages under the 4 team categories (beginner, advanced, toddlers, splash&play) first become active.

If you are in doubt about which team to choose, go by the child's age:
Baby Beginner 3-9 months/ Baby Advanced 6-12 months/ Toddlers 1-2 years/ Splash & Play 3-4 years

Price: DKK 690 for 9 lessons
Payment upon registration.