Uge 43-51 2023

Vand & Wellness>Baby- og småbørnssvømning>Uge 43-51 2023
Tilmelding er muligt fra mandag d. 18. september kl. 10:00,
hvor tilmeldingssiderne under de 4 holdkategorier (begynder, øvet, småbørn, plask&leg) først bliver aktive.

Er du i tvivl om, hvilket hold du skulle vælge, så går efter barnets alder:

Baby Begynder 3-9 mdr./ Baby Øvede 6-12 mdr./ Småbørn 1-2 år/ Plask & Leg 3-4 år

Pris: kr. 690,- /9 gange undervisning
Betaling ved tilmelding. 

Holdoversigten for ugerne 43-51 2023

 
Registration is possible from Monday 18 September at 10:00,
where the registration pages under the 4 team categories (beginner, advanced, toddlers, splash&play) first become active.

If you are in doubt about which team to choose, go by the child's age:
Baby Beginner 3-9 months/ Baby Advanced 6-12 months/ Toddlers 1-2 years/ Splash & Play 3-4 years

Price: DKK 690/9 lessons
Payment upon registration.